Bierzemy udział w projekach:

Projekty — 08:23

Projekt „Pogłębiaj wiedzę, rozwijaj umiejętności, poznaj swój region”

nr projektu: POKL.09.01.02-04-067/13-00

realizowany przez Powiat Rypiński w Zespole Szkół nr 1 im. ks. Czesława Lissowskiego w Rypinie
w ramach Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Plan lekcji na rok szkolny 2014/2015

Szkoła — 09:59

Plan lekcji na rok szkolny 2014/2015

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

Szkoła — 08:33

Z ogromną przyjemnością informujemy, iż UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO odbędzie się dnia 1 września 2014 r. o godzinie 9.00. Zapraszamy na Mszę świętą rozpoczynającą rok szkolny na 8.00 w Kościele Św. Trójcy.

Podręczniki do GP i LO

Szkoła — 09:29

Podręczniki do Gimnazjum Powiatowego i Liceum Ogólnokształcącego w roku szkolnym 2014/2015

Podręczniki do GP

Podręczniki do LO

Nowy plan lekcji

Szkoła — 22:55

Na stronie internetowej naszej szkoły znajduję się już nowy plan lekcji, który będzie obowiązywał od dnia 28.04.2014 r.

Nowy plan lekcji

REKRUTACJA DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO I GIMNAZJUM POWIATOWEGO

Szkoła — 15:19
Herb szkoły

W naszej szkole rozpoczęła się rekrutacja do LO jak i do GP.

Rekrutacja do LO

Rekrutacja do GP

Harmonogram części pisemnej egzaminu maturalnego i egzaminu gimnazjalnego

Szkoła — 11:10

Harmonogram pisemnej części egzaminu maturalnego
Harmonogram egzaminu gimnazjalnego

UWAGA!

Szkoła — 11:14

W DNIU 15 KWIETNIA (WTOREK) O GODZINIE 16-TEJ ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW-KANDYDATÓW DO GIMNAZJUM POWIATOWEGO. ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH.

DYREKCJA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

Harmonogram części ustnej egzaminu maturalnego

Szkoła — 15:24

Na stronie internetowej naszej szkoły znajduję się już harmonogram matur ustnych z języków obcych i języka polskiego.

Znajduje się on pod tym linkiem

Pobór krwi w naszej szkole

Szkoła — 11:06

Dnia 21. listopada od godziny 9.00 było można oddawać krew w sali nr 12. Oddało ją 35 osób ( w tym 33 uczniów naszej szkoły). Łącznie zebrano 15,49 litra krwi. Cała akcja przebiegała w miłej i przyjaznej atmosferze, a wolontariusze Szkolnego Polskiego Czerwonego Krzyża starali się jak mogli, by pomóc pracującym pielęgniarkom i wesprzeć osoby oddające krew. (więcej…)


(c) 2014 Zespół Szkół nr 1 im. Czesława Lissowskiego w Rypinie | powered by WordPress